Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu!

Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu rajoittaa vammaisten ihmisten mahdollisuutta liikkua kodin ulkopuolella. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että Suomen hallitus etsii keinoja helpottaa tilannetta.

– Monille vammaisille ihmisille auton käyttö on välttämätöntä itsenäisen elämän ja liikkumisen mahdollistajana. Korkea polttoaineen hinta voi vaikuttaa heidän mahdollisuuteensa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti, kauppareissuista alkaen. Vammaisten ihmisten liikkumisen mahdollisuudet on turvattava.

Myös YK:n vammaisyleissopimus, johon Suomi on sitoutunut, edellyttää 20. artiklassaan turvaamaan vammaisten ihmisten henkilökohtaisen liikkumisen.

Aluevaalien esittelyteksti

Perussuomalaiset, Urjala

Lisa Wesin

Omaishoitaja, Yrittäjä, Kosmetologi

Lisa Wesin

Yhteistyössä on voimaa! 

Olen paljasjalkainen Urjalalainen. Kolmen lapsen äiti, joista kahden lapsen omaishoitaja. Urjalan kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan pj, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen, sekä aktiivinen kentällä toimija. Polttava halu vaikuttaa asioihin ja tehdä työtä sen eteen yhdessä.

Poika sairastaa ultraharvinaista coffin-siris syndroomaa, kun tyttö puolestaan on hoidossa Tampereen yliopistollisen sairaalan lukuisilla poliklinikoilla harvinaisen sairauden vuoksi, josta tutkimustyöt käynnissä. 

Tiedän, etten pysty lapseni elämää pelastaa, mutta siittä johtuen veressäni palaa intohimo vaikuttaa asioihin, joita juuri hyvinvointialue tulee isännöimään. Ajatus tehdä tietä muille kevyemmäksi kulkea, sillä itseltä kokemusta on juuritasolta asti jaettavaksi.

Tammikuussa 2022 valittavat uudet päättäjät tekevät isoja päätöksiä, jotka koskevat hyvinvointialueiden keskeisiä peruspalveluita eli näkyvimmin terveyskeskuksia, sairaaloita, palvelutaloja, neuvoloita, hammashoitoa, vammaispalveluita ja niin edelleen ja niin edelleen..  

Olen aluevaaleissa mukana sen vuoksi, että pystyisin puhumaan päättävissä pöydissä heidän äänellään ketkä muuten jäisivät helposti näkymättömiksi. Tuomaan kokemusta juuritasolta asti. On tärkeää muistaa jokaisen yksilöllisyys ja myös se, että kaikkea on mahdotonta aina ennakoida, mutta palveluiden tulee pystyä palvelemaan jokaista, asuinpaikasta riippumatta. Palvelut tulee pitää lähellä, jotta ne on helposti tavoitettavissa.

Tulen olemaan luottamustehtävässä kaikkien äänestäjien antaman luottamuksen arvoinen ja viemään jo aiemmin esiin nostamiani ja tärkeinä pitämiäni arvoja eteenpäin Urjalan kunnassa kuin alueellisestikkin Pirkanmaalla, sekä muissa vaikuttamiskanavissa.

Politiikkani voi kiteyttää maalaisjärjellä ajatteluun, yhteistyöhön, yrittäjyyden tärkeyden ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisevien toimien tärkeyteen asiassa kuin asiassa.

Olen yhteistyöhaluinen ja uskon, että vain yhdessä voimme onnistua päättäjinä.

Yhdessä olemme enemmän!

Nyt on jokaisen syytä aktivoitua  äänestämään oman hyvinvoinnin puolesta ja antaa merkityksellinen ääni, kun aluevaltuustoja rakennetaan.

   

TEEMAT:

1 Pirkanmaalaisten hyvinvointi

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, jonka pitää näkyä arvovalinnoissa alueellisessa politiikassakin. Huolehditaan lähipalveluista, hoidetaa omaiset lähellä, pidetään pelastustoimi yllä, niin että se pystyy vastaamaan avuntarpeeseen. Annetaan ikäihmisille arvokas vanhuus.

2 Taloudenhoito

Aluevaaleissa päätetään kuinka kallis henkesi on ja millaista palvelua on tarjolla lähialueella. Laadukkaat peruspalvelut on turvattava lähelle asuinpaikasta riippumatta. Hankinnoissa mahdollistettava pirkanmaalaisten yritysten mahdollisuus osallistua. Yrittäjät luovat elinvoimaisen Pirkanmaan.

Hyvinvoiva Pirkanmaa

Pidän tärkeänä kykyä neuvotella muiden päättäjien ja puolueiden kanssa, sekä alueellisesti kuunnella koko Pirkanmaata. Yhteistyöllä rakennamme tulevaisuuden Pirkanmaata. 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

– Urjalan kunnanvaltuuston jäsen

– Urjalan hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

– Valtuuston vaalilautakunnan varajäsen

– Urjalan vanhus- ja vammaisneuvoston varapuheenjohtaja

– Akaan kaupungin perusturvalautakunnan varajäsen

– Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen (päättyy 12/2022)

– Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian potilasfoorumin jäsen  

– Pirkanmaan HB-hankkeen asiakaskehittäjä ryhmän jäsen (henkilökohtainen budjetointi vammaispalvelussa, päättynyt 12/2021)

– Sairaiden lasten äitien vertaistukihenkilö 

-Pirkanmaan Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän sihteeri

– Pirkanmaan hyvinvointialueen 

aluevaltuuston varavaltuutettu

– Pirkanmaan hyvinvointialueen 

asiakkuus- ja laatujaoston jäsen

– Urjalan Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen

– Urjalan Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja