Valtuustoaloite 28.6.2021

Urjalan Perussuomalaiset jättivät valtuustoaloitteen puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille tekniseen lautakuntaan, sivistyslautakuntaan ja perusturvalautakuntaan.

Kunnanhallitus käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessa 6.9.2021.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus oli, että lautakuntien työskentelyyn vakituisesti osallistuvien määrää ei lisätä, mutta lautakunnilla on oikeus kutsua vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia asiantuntijoiksi kokouksiin. Lisäksi kunnanhallitus piti tärkeänä, että yhteistyötä toimielinten sekä vanhus- ja vammaisneuvoston välillä vahvistetaan, vuoropuhelua lisätään vaikuttavan ja laajasti arvioidun valmistelun ja päätöksenteon varmistamiseksi.

Kunnanvaltuusto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessa 15.11.2021.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuum käsitellyksi.