Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu!

Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu rajoittaa vammaisten ihmisten mahdollisuutta liikkua kodin ulkopuolella. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että Suomen hallitus etsii keinoja helpottaa tilannetta.

– Monille vammaisille ihmisille auton käyttö on välttämätöntä itsenäisen elämän ja liikkumisen mahdollistajana. Korkea polttoaineen hinta voi vaikuttaa heidän mahdollisuuteensa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti, kauppareissuista alkaen. Vammaisten ihmisten liikkumisen mahdollisuudet on turvattava.

Myös YK:n vammaisyleissopimus, johon Suomi on sitoutunut, edellyttää 20. artiklassaan turvaamaan vammaisten ihmisten henkilökohtaisen liikkumisen.

Erityisperhe

Onko erityisperhe koskaan yhteiskunnalle oikeanlainen?

Erityislapsen vanhemman mielen on toistuvasti taivuttava tilanteisiin, joihin ei ole neuvoja olemassa.

Ja samalla huolehdittava siitä, että perhe selviytyy.

Vammaispalvelut – yhdenvertaisuus

Vammaispalvelut ovat käyttäjälleen elintärkeitä ja välttämättömiä. Ne eivät ole vammaiselle ihmiselle mikään etu eikä palvelu, jota hän huvikseen käyttäisi. Niitä joudutaan käyttämään. Siksi niiden toteutuminen on varmistettava.

Siirtämällä vammaispalvelut valtion budjettiin edistetään tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden toteutumista suhteessa muuhun väestöön ja yhdenvertaisuuden toteutumista eri puolilla maata asuvien vammaisten ihmisten kesken.

Samalla kyetään vastaamaan Suomessa lakitasoisena voimassa olevan YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteisiin.

Kehitysvammaisten tukiliiton (entinen pitkäaikainen pj) Jyrki Pinomaa kirjoittaa asiaa.

#erilainenyhtäarvokas

#VALAS

#YKnvammaissopimus

#eimyytävänä

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa syrjintätapauksessa Pöytyän kunnan ja peruskouluikäisten oppilaiden välillä. Tapauksessa on kyse Pöytyän kunnan peruskoulussa käytössä olleesta ulkoilumenettelystä, jossa ensisijaisesti vammaiset oppilaat joutuivat ulkoilemaan rakennustyömaa-aidoilla rajatussa häkkimäisessä rakennelmassa. Sovintoprosessissa oli mukana kolme rakennelmassa ulkoilemaan joutunutta oppilasta, joille kunta on maksanut hyvitystä yhteensä 10 000 euroa.

Valtuutettu katsoi, että vammaisten lasten erotteleminen muista oppilaista häkkimäisesti aidatulla alueella synnytti vammaisia oppilaita nöyryyttävän ja halventavan ilmapiirin. Sovintoprosessin kautta lapset saivat hyvityksen kokemastaan syrjinnästä.

”Vammaisten lasten ulkoiluun käytetty häkkimäinen aidattu alue oli epäinhimillistävä ja omiaan vaikeuttamaan sosiaalisten suhteiden rakentamista sekä lisäämään mahdollisia ennakkoluuloja, joita vammaiset lapset saattavat joutua kohtaamaan. Olemme tyytyväisiä, että syrjinnän kohteeksi joutuneet lapset saivat kunnalta hyvityksen syrjinnästä”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Kunta perusteli toimintaansa sillä, että pihaan rakennetun aidatun alueen tarkoituksena oli oppilaiden turvallisuuden takaaminen, koska koulun lähistöllä kulkee vilkkaasti liikennöity tie.

Kunta on korjannut syrjintätilanteen ja nykyään koko koulualue on aidattu ja kaikki lapset voivat ulkoilla koulualueella turvallisesti ilman erottelua. Kunta lähti korjaamaan tilannetta nopeasti AVI:n tarkastuksen jälkeen, ja esittää sovintosopimuksissa anteeksipyyntönsä sekä sitoutuu jatkossa järjestämään vammaisten lasten koulutuksen inklusiivisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan eniten yhteyttä vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta syrjinnästä. On erittäin tärkeää, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta edistetään laajasti yhteiskunnassa, eikä vammaisiin ihmisiin kohdisteta muita huonompaa kohtelua esimerkiksi turvallisuuden nojalla.

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön. Koulujen tulee huolehtia, että tämä toteutuu myös käytännössä.

Lue lisää syrjintätapauksesta tiedotteesta: vammaiset-lapset-ulkoilivat-koulussa