Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu!

Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu rajoittaa vammaisten ihmisten mahdollisuutta liikkua kodin ulkopuolella. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että Suomen hallitus etsii keinoja helpottaa tilannetta.

– Monille vammaisille ihmisille auton käyttö on välttämätöntä itsenäisen elämän ja liikkumisen mahdollistajana. Korkea polttoaineen hinta voi vaikuttaa heidän mahdollisuuteensa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti, kauppareissuista alkaen. Vammaisten ihmisten liikkumisen mahdollisuudet on turvattava.

Myös YK:n vammaisyleissopimus, johon Suomi on sitoutunut, edellyttää 20. artiklassaan turvaamaan vammaisten ihmisten henkilökohtaisen liikkumisen.