Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa syrjintätapauksessa Pöytyän kunnan ja peruskouluikäisten oppilaiden välillä. Tapauksessa on kyse Pöytyän kunnan peruskoulussa käytössä olleesta ulkoilumenettelystä, jossa ensisijaisesti vammaiset oppilaat joutuivat ulkoilemaan rakennustyömaa-aidoilla rajatussa häkkimäisessä rakennelmassa. Sovintoprosessissa oli mukana kolme rakennelmassa ulkoilemaan joutunutta oppilasta, joille kunta on maksanut hyvitystä yhteensä 10 000 euroa.

Valtuutettu katsoi, että vammaisten lasten erotteleminen muista oppilaista häkkimäisesti aidatulla alueella synnytti vammaisia oppilaita nöyryyttävän ja halventavan ilmapiirin. Sovintoprosessin kautta lapset saivat hyvityksen kokemastaan syrjinnästä.

”Vammaisten lasten ulkoiluun käytetty häkkimäinen aidattu alue oli epäinhimillistävä ja omiaan vaikeuttamaan sosiaalisten suhteiden rakentamista sekä lisäämään mahdollisia ennakkoluuloja, joita vammaiset lapset saattavat joutua kohtaamaan. Olemme tyytyväisiä, että syrjinnän kohteeksi joutuneet lapset saivat kunnalta hyvityksen syrjinnästä”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Kunta perusteli toimintaansa sillä, että pihaan rakennetun aidatun alueen tarkoituksena oli oppilaiden turvallisuuden takaaminen, koska koulun lähistöllä kulkee vilkkaasti liikennöity tie.

Kunta on korjannut syrjintätilanteen ja nykyään koko koulualue on aidattu ja kaikki lapset voivat ulkoilla koulualueella turvallisesti ilman erottelua. Kunta lähti korjaamaan tilannetta nopeasti AVI:n tarkastuksen jälkeen, ja esittää sovintosopimuksissa anteeksipyyntönsä sekä sitoutuu jatkossa järjestämään vammaisten lasten koulutuksen inklusiivisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan eniten yhteyttä vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta syrjinnästä. On erittäin tärkeää, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta edistetään laajasti yhteiskunnassa, eikä vammaisiin ihmisiin kohdisteta muita huonompaa kohtelua esimerkiksi turvallisuuden nojalla.

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön. Koulujen tulee huolehtia, että tämä toteutuu myös käytännössä.

Lue lisää syrjintätapauksesta tiedotteesta: vammaiset-lapset-ulkoilivat-koulussa