Vaaliteemat

Vanhusten, sairaiden, vammaisten ja omaishoitajien hyvinvointi. Arvokkaan elämän tulisi olla meille kaikille itsestäänselvyys varallisuudesta, perhesuhteista tai asuinpaikasta riippumatta. Hyvinvointialueiden yhtenäinen kehittäminen ja rahoitus. Palkkioiden kohtuullistaminen.

Nuorten hyvinvointi. Lasten ja nuorten koulutus on investointi tulevaisuuteen. Koulutuksen rahoitusta ei pidä käsitellä kulueränä vaan sijoituksena tulevaisuuteen mikä maksaa itsensä aina takaisin.

Turvallinen kotimaa, jossa jäisi varaa myös elämiseen.  Haittamaahanmuuttoon löydettävä ratkaisuja, jotta voimme ennaltaehkäistä rikollisuutta, huumeita, jengiytymistä, turvattomuutta ja yhteiskunnan epävakautta.

Uudenlaisten kotimaisten ympäristöratkaisujen edistäminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseksi. Ajatuksena, että näistä ratkaisuista saisi vientituotteita – ettei ainoastaan vaikuta suomen päästöjen alenemiseen. Kehittämisessä on muistettava kohtuullisuus.

Tarvitaan päätöksentekijöitä, jotka eivät ole vieraantuneet tavallisten kansalaisten arjesta ja ovat valmiita tekemään työtä sen eteen. Heikoimmassa asemassa olevista tulee pystyä huolehtimaan tasavertaisesti.

Haluan, että meillä on tulevaisuudessa maa, jossa on turvallista elää, asua, opiskella ja yrittää. Suomi voi menestyä vain ahkeralla työnteolla, yrittämisellä, tarkalla taloudenhoidolla ja osaamisella. Menot on siis pistettävä tärkeysjärjestykseen ja talous saatava tasapainoon.

Politiikassa on osattava tehdä yhteistyötä ja omata joukkuepelaajan taidot. Yhteistyössä on voimaa!

On aika asettaa suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ensin!

Hyvinvoiva Suomi

Hyvinvointivaltio takaisin. On aika asettaa oma kansa etusijalle. Samassa on huolehdittava heikoimmassa asemassa olevien esim. omaishoitajien, sairaiden, vammaisten ja ikäihmisten asiat kuntoon.

Turvallinen Suomi

Kotimaamme on oltava turvallinen paikka elää ja asua. Haittamaahanmuutolle täytyy laittaa loppu. Maassa maan tavalla tai maasta pois. Suomalaisten turvallisuus on asetettava etusijalle.

Omavarainen Suomi

Suomi voi menestyä vain ahkeralla työnteolla, yrittämisellä, tarkalla taloudenhoidolla ja osaamisella. Menot on siis pistettävä tärkeysjärjestykseen ja talous saatava tasapainoon.

Hämeensillalla heinäkuussa 2022