Blogi

Hoivajärjestelmä sortuu ilman omaishoitajia

Omaishoidossa piilee hoidon loistava menestys tai täysi kaaos. Yhteiskunta ei tule selviytymään hoivavelvoitteestaan ilman omaishoitajia. Omaishoitajien tukeminen tulee olla keskiössä seuraavalla hallituskaudella.

Omaiset ja läheiset tuottavat hoivan kokonaisuudesta 80 prosenttia. Kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon resursseista vain murto-osa kohdistetaan omaishoitoon.

Valtaosa omaisten ja läheisten tekemästä hoivasta jää omaishoidontuen ulkopuolelle. Läheisistään pitää huolta yli 350 000 henkilöä, joista omaishoidontuen piirissä on vain noin 50 000 omaishoitajaa tällä hetkellä. Omaishoitajat saavat työnsä tueksi mm. hoitopalkkion ja vapaapäivät, jos omaishoidonvapaiden tekijä löytyy. Omaishoidosta maksettava palkkio koetaan riittämättömäksi, sekä sopivia omaishoidonvapaan järjestelyitä on vain osalle tarjolla, koska sopivia päätöksiä ei saada, niin että se vastaisi tilanteeseen toimivalla tavalla. Myös vapaiden toteutuspaikkoja on liian vähän, kuin tekijöitäkin. 

Helsingin Sanomat teetti joulukuussa mielipidemittauksen, jossa kolme neljästä piti todennäköisenä, että hoivavastuu ikäihmisistä siirtyy entistä enemmän omaisille. Kehitystä pitikin toivottavana kuitenkin vain hieman yli kolmasosa mielipidemittaukseen vastanneista.

Nykyinen omaishoidon tukijärjestelmä on tullut tiensä päähän: tuen saaminen on vaikeaa, koska esteitä on liikaa. Omaishoidontuki on vielä osittain määrärahasidonnainen. Esim, Pirkanmaan hyvinvointialueella aluevaltuusto teki päätöksen, ettei omaishoidontukeen koske määrärahasidonnaisuus, eli kaikki ovat palkkionsa ansainneet. En koe tasavertaisena, että hyvinvointialueiden kesken syntyy eroja omaishoidontuesta, koska jokaisen työ on yhtä arvokasta. Lisäksi järjestelmä ei ota tarpeeksi huomioon omaishoidon monimuotoisuutta ja eri ikäisten omaishoitajien tarpeita.

Toivonkin, että seuraavalla hallituskaudella asiat laitetaan kuntoon. Tulisi tehdä tarvittavat lainsäädäntömuutokset, sekä laatia kauan odotettu kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, joka huomioi myös sopimusomaishoidon ulkopuolelle jääneet omaishoitajat riittävän hyvin.

Hoivajärjestelmämme sortuu, jos omaishoitajista ei pidetä riittävän hyvää huolta.

Me tarvitsemme heitä yhteiskunnassa tulevaisuudessakin.

Lisa Wesin

Uusi vuosi toi tullessaan heikennyksen invalideille

Invalidivähennys poistui tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen. Taustalla on hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät verotuksen muutokset. Vastaava rahamäärä kohdennetaan vammaispalveluiden pohjattomaan kassaan – kehittämiseen. Vähennyksen saa vielä vuoden 2022 verotuksessa. 

Invalidivähennykseen on ollut oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennystä on saanut valtion verotuksessa enintään 115€ ja kunnallisverotuksessa enintään 440€. Invaliditeetin haitta-aste vaikuttaa vähennyksen määrään. 

Keväällä eduskuntaan on saatava edustajia, jotka näkevät nämä historialliset huononnukset ja ovat valmiita korjaamaan, sekä valvomaan, jotta asiat saadaankin etenemään uuteen suuntaan. Lisäksi edustajilta tarvitaan valvovaa silmää vammaispalveluiden kehittämisen osaan, kun invalidivähennys poistettiin ja rahat ohjattiin vammaispalveluiden kehittämiseen.

On aika asettaa oma kansa edelle!

Lisa Wesin