Vammaispalvelut – yhdenvertaisuus

Vammaispalvelut ovat käyttäjälleen elintärkeitä ja välttämättömiä. Ne eivät ole vammaiselle ihmiselle mikään etu eikä palvelu, jota hän huvikseen käyttäisi. Niitä joudutaan käyttämään. Siksi niiden toteutuminen on varmistettava.

Siirtämällä vammaispalvelut valtion budjettiin edistetään tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden toteutumista suhteessa muuhun väestöön ja yhdenvertaisuuden toteutumista eri puolilla maata asuvien vammaisten ihmisten kesken.

Samalla kyetään vastaamaan Suomessa lakitasoisena voimassa olevan YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteisiin.

Kehitysvammaisten tukiliiton (entinen pitkäaikainen pj) Jyrki Pinomaa kirjoittaa asiaa.

#erilainenyhtäarvokas

#VALAS

#YKnvammaissopimus

#eimyytävänä

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa syrjintätapauksessa Pöytyän kunnan ja peruskouluikäisten oppilaiden välillä. Tapauksessa on kyse Pöytyän kunnan peruskoulussa käytössä olleesta ulkoilumenettelystä, jossa ensisijaisesti vammaiset oppilaat joutuivat ulkoilemaan rakennustyömaa-aidoilla rajatussa häkkimäisessä rakennelmassa. Sovintoprosessissa oli mukana kolme rakennelmassa ulkoilemaan joutunutta oppilasta, joille kunta on maksanut hyvitystä yhteensä 10 000 euroa.

Valtuutettu katsoi, että vammaisten lasten erotteleminen muista oppilaista häkkimäisesti aidatulla alueella synnytti vammaisia oppilaita nöyryyttävän ja halventavan ilmapiirin. Sovintoprosessin kautta lapset saivat hyvityksen kokemastaan syrjinnästä.

”Vammaisten lasten ulkoiluun käytetty häkkimäinen aidattu alue oli epäinhimillistävä ja omiaan vaikeuttamaan sosiaalisten suhteiden rakentamista sekä lisäämään mahdollisia ennakkoluuloja, joita vammaiset lapset saattavat joutua kohtaamaan. Olemme tyytyväisiä, että syrjinnän kohteeksi joutuneet lapset saivat kunnalta hyvityksen syrjinnästä”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Kunta perusteli toimintaansa sillä, että pihaan rakennetun aidatun alueen tarkoituksena oli oppilaiden turvallisuuden takaaminen, koska koulun lähistöllä kulkee vilkkaasti liikennöity tie.

Kunta on korjannut syrjintätilanteen ja nykyään koko koulualue on aidattu ja kaikki lapset voivat ulkoilla koulualueella turvallisesti ilman erottelua. Kunta lähti korjaamaan tilannetta nopeasti AVI:n tarkastuksen jälkeen, ja esittää sovintosopimuksissa anteeksipyyntönsä sekä sitoutuu jatkossa järjestämään vammaisten lasten koulutuksen inklusiivisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan eniten yhteyttä vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta syrjinnästä. On erittäin tärkeää, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta edistetään laajasti yhteiskunnassa, eikä vammaisiin ihmisiin kohdisteta muita huonompaa kohtelua esimerkiksi turvallisuuden nojalla.

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön. Koulujen tulee huolehtia, että tämä toteutuu myös käytännössä.

Lue lisää syrjintätapauksesta tiedotteesta: vammaiset-lapset-ulkoilivat-koulussa

Aluevaalien esittelyteksti

Perussuomalaiset, Urjala

Lisa Wesin

Omaishoitaja, Yrittäjä, Kosmetologi

Lisa Wesin

Yhteistyössä on voimaa! 

Olen paljasjalkainen Urjalalainen. Kolmen lapsen äiti, joista kahden lapsen omaishoitaja. Urjalan kunnanvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan pj, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen, sekä aktiivinen kentällä toimija. Polttava halu vaikuttaa asioihin ja tehdä työtä sen eteen yhdessä.

Poika sairastaa ultraharvinaista coffin-siris syndroomaa, kun tyttö puolestaan on hoidossa Tampereen yliopistollisen sairaalan lukuisilla poliklinikoilla harvinaisen sairauden vuoksi, josta tutkimustyöt käynnissä. 

Tiedän, etten pysty lapseni elämää pelastaa, mutta siittä johtuen veressäni palaa intohimo vaikuttaa asioihin, joita juuri hyvinvointialue tulee isännöimään. Ajatus tehdä tietä muille kevyemmäksi kulkea, sillä itseltä kokemusta on juuritasolta asti jaettavaksi.

Tammikuussa 2022 valittavat uudet päättäjät tekevät isoja päätöksiä, jotka koskevat hyvinvointialueiden keskeisiä peruspalveluita eli näkyvimmin terveyskeskuksia, sairaaloita, palvelutaloja, neuvoloita, hammashoitoa, vammaispalveluita ja niin edelleen ja niin edelleen..  

Olen aluevaaleissa mukana sen vuoksi, että pystyisin puhumaan päättävissä pöydissä heidän äänellään ketkä muuten jäisivät helposti näkymättömiksi. Tuomaan kokemusta juuritasolta asti. On tärkeää muistaa jokaisen yksilöllisyys ja myös se, että kaikkea on mahdotonta aina ennakoida, mutta palveluiden tulee pystyä palvelemaan jokaista, asuinpaikasta riippumatta. Palvelut tulee pitää lähellä, jotta ne on helposti tavoitettavissa.

Tulen olemaan luottamustehtävässä kaikkien äänestäjien antaman luottamuksen arvoinen ja viemään jo aiemmin esiin nostamiani ja tärkeinä pitämiäni arvoja eteenpäin Urjalan kunnassa kuin alueellisestikkin Pirkanmaalla, sekä muissa vaikuttamiskanavissa.

Politiikkani voi kiteyttää maalaisjärjellä ajatteluun, yhteistyöhön, yrittäjyyden tärkeyden ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisevien toimien tärkeyteen asiassa kuin asiassa.

Olen yhteistyöhaluinen ja uskon, että vain yhdessä voimme onnistua päättäjinä.

Yhdessä olemme enemmän!

Nyt on jokaisen syytä aktivoitua  äänestämään oman hyvinvoinnin puolesta ja antaa merkityksellinen ääni, kun aluevaltuustoja rakennetaan.

   

TEEMAT:

1 Pirkanmaalaisten hyvinvointi

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä, jonka pitää näkyä arvovalinnoissa alueellisessa politiikassakin. Huolehditaan lähipalveluista, hoidetaa omaiset lähellä, pidetään pelastustoimi yllä, niin että se pystyy vastaamaan avuntarpeeseen. Annetaan ikäihmisille arvokas vanhuus.

2 Taloudenhoito

Aluevaaleissa päätetään kuinka kallis henkesi on ja millaista palvelua on tarjolla lähialueella. Laadukkaat peruspalvelut on turvattava lähelle asuinpaikasta riippumatta. Hankinnoissa mahdollistettava pirkanmaalaisten yritysten mahdollisuus osallistua. Yrittäjät luovat elinvoimaisen Pirkanmaan.

Hyvinvoiva Pirkanmaa

Pidän tärkeänä kykyä neuvotella muiden päättäjien ja puolueiden kanssa, sekä alueellisesti kuunnella koko Pirkanmaata. Yhteistyöllä rakennamme tulevaisuuden Pirkanmaata. 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

– Urjalan kunnanvaltuuston jäsen

– Urjalan hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

– Valtuuston vaalilautakunnan varajäsen

– Urjalan vanhus- ja vammaisneuvoston varapuheenjohtaja

– Akaan kaupungin perusturvalautakunnan varajäsen

– Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen (päättyy 12/2022)

– Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian potilasfoorumin jäsen  

– Pirkanmaan HB-hankkeen asiakaskehittäjä ryhmän jäsen (henkilökohtainen budjetointi vammaispalvelussa, päättynyt 12/2021)

– Sairaiden lasten äitien vertaistukihenkilö 

-Pirkanmaan Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän sihteeri

– Pirkanmaan hyvinvointialueen 

aluevaltuuston varavaltuutettu

– Pirkanmaan hyvinvointialueen 

asiakkuus- ja laatujaoston jäsen

– Urjalan Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen

– Urjalan Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja

Valtuustoaloite 28.6.2021

Urjalan Perussuomalaiset jättivät valtuustoaloitteen puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajille tekniseen lautakuntaan, sivistyslautakuntaan ja perusturvalautakuntaan.

Kunnanhallitus käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessa 6.9.2021.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus oli, että lautakuntien työskentelyyn vakituisesti osallistuvien määrää ei lisätä, mutta lautakunnilla on oikeus kutsua vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia asiantuntijoiksi kokouksiin. Lisäksi kunnanhallitus piti tärkeänä, että yhteistyötä toimielinten sekä vanhus- ja vammaisneuvoston välillä vahvistetaan, vuoropuhelua lisätään vaikuttavan ja laajasti arvioidun valmistelun ja päätöksenteon varmistamiseksi.

Kunnanvaltuusto käsitteli valtuustoaloitetta kokouksessa 15.11.2021.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja totesi valtuustoaloitteen loppuum käsitellyksi.